Jeugdkapel

Sinds een aantal jaren zijn we ook zeer actief in het opleiden van jeugdleden. De jeugdleden krijgen les van gespecialiseerde docenten op dinsdagmiddag tussen 15.30 uur en 18.00 uur in MFA de Loop’r.

Iedere 1e woensdag van de maand heeft de jeugdkapel een gezamenlijke repetitie van 19.00 uur tot 20.00 uur in MFA de Loop’r onder leiding van Maik Ploum.

Door het jaar heen geven de kinderen zo nu en dan optredens om te laten zien wat ze allemaal geleerd hebben. Naast het plezier beleven in het samen muziek maken, kunnen de kinderen gecertifceerde muziekdiploma’s behalen.

Voor onze jeugdleden worden ook diverse activiteiten georganiseerd zoals een sinterklaasavond en een jaarlijks kamp.